Trường Tiểu học Tân Thạnh A đã tổ chức thành công Đại hội Ban đại diện CMHS, năm học 2020-2021.