• Giáo án môn Tin học lớp 3 (Bài 3: Em tập gõ bàn phím trên và dưới) sách Cánh Diều
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 4 (Bài phép trừ)
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng E-Learning và Video bài giảng lớp 5 (Bài: Số thập phân bằng nhau - Tiết PPCT: 36)
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng E-Learning và Video bài giảng lớp 3 (Bài: So sánh các số trong phạm vi 10 000 - Tiết PPCT: 98)
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử môn Toán lớp 5 bài: Khái niệm số thập phân
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 284 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án điện tử môn Toán lớp 5 bài: Khái niệm số thập phân
 • Giáo án điện tử môn Toán lớp 2 bài: Tìm một số hạng trong một tổng
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 161 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án điện tử môn Toán lớp 2 bài: Tìm một số hạng trong một tổng
 • Giáo án điện tử môn Tiếng việt lớp 1 bài 48: ôm - ôp
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 182 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án điện tử môn Tiếng việt lớp 1 bài 48: ôm - ôp
 • Giáo án điện tử môn Tiếng Anh lớp 2, UNIT 6: STAND UP!
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 162 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án điện tử môn Tiếng Anh lớp 2, UNIT 6: STAND UP!
 • Giáo án điện tử môn Âm nhạc lớp 4, bài Khăng quàng thắm mãi vai em.
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 165 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án điện tử môn Âm nhạc lớp 4, bài Khăng quàng thắm mãi vai em.
 • Giáo án điện tử môn Tiếng việt, phân môn Luyện từ và câu lớp 2 bài: Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 150 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án điện tử môn Tiếng việt, phân môn Luyện từ và câu lớp 2 bài: Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi
 • Giáo án điện tử môn Tiếng việt lớp 1 bài 48: ôm - ôp
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 150 lượt tải | 1 file đính kèm
  Giáo án điện tử môn Tiếng việt lớp 1 bài 48: ôm - ôp