• Tham luận “Giúp học sinh lớp 5 Trường TH Tân Thạnh A thực hiện tốt bài Thể dục phát triển chung”
    | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
    THAM LUẬN“Giúp học sinh lớp 5 Trường TH Tân Thạnh A thực hiện tốt bài Thể dục phát triển chung”           I. ĐẶT VẤN ĐỀ          Giáo dục thể chất nhằm góp phần giáo dục cho các em có tính nền nếp trong luyện tập thể dục thể thao, hình thành thói ...
  • Tham luận môn Tiếng việt lớp 1
    | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 144 lượt tải | 1 file đính kèm
    Tham luận môn Tiếng việt lớp 1