• Ảnh sinh hoạt chuyên môn Tổ Tin học lớp 3
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ảnh 20/11/2022
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường, năm học 2022 - 2023
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THAM GIA THI PHỤ TRÁCH SAO GIỎI CẤP TỈNH
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 65 lượt tải | 0 file đính kèm
 • THAM GIA THI PHỤ TRÁCH SAO GIỎI CẤP THỊ XÃ
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 68 lượt tải | 0 file đính kèm
 • VIỆC LÀM TỐT
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 66 lượt tải | 0 file đính kèm
 • KẾT NẠP ĐỘI VIÊN MỚI NĂM HỌC 2001-2022
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 69 lượt tải | 0 file đính kèm
 • SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 55 lượt tải | 0 file đính kèm
 • TẬP HUẤN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUA DẠY HỌC TRỰC TUYẾN, DẠY HỌC TRUYỀN HÌNH
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 147 lượt tải | 0 file đính kèm
 • TẬP HUẤN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH QUA DẠY HỌC TRỰC TUYẾN, DẠY HỌC TRUYỀN HÌNH
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 130 lượt tải | 0 file đính kèm
 • HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 145 lượt tải | 0 file đính kèm
 • HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 151 lượt tải | 0 file đính kèm