Cụm chuyên môn số 1 bậc THCS tổ chức sinh hoạt cụm tháng 10 năm 2020 về công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, kiểm tra giữa kỳ

Thực hiện Công văn số 666/PGDĐT, ngày 29/9/2020 của Phòng GD&ĐT Giá Rai về tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường năm học 2020 – 2021, vào lúc 13 giở 30 phút ngày 24/10/2020  tại trường THCS Phong Phú, Cụm 1 tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn tháng 10 năm 2020.

Tại buổi sinh hoạt, đại biểu đã nghe nội dung các chuyên đề: phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nội dung kiểm tra giữa kỳ, rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm các chuyên đề đã được triển khai một cách cụ thể đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong cụm của 08 bộ môn.

Đại biểu đã  tập trung thảo luận các vấn đề làm thế nào để công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nội dung kiểm tra giữa kỳ, rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm cho hiệu quả.

Một số hình ảnh


Bài viết liên quan