Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019 – 2020 đối với các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS

Trong các ngày 19/10, 20/10 và 26/10/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của 3 cấp học: Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học và THCS.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Bình, Thị ủy viên – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Tổ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng Tổ chuyên môn các trường MN-MG, TH và THCS trong thị xã.

Tại Hội nghị của từng cấp học, đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và dự thảo phương hướng năm học 2020 – 2021 của từng cấp học; các tham luận, các ý kiến thảo luận nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, các phong trào thi đua, công tác mũi nhọn… trong năm 2020 – 2021.

Sau đây là hình ảnh Hội nghị