Trường MN Tân Thạnh tổ chức chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Ngày 31/10/2020, trường Mầm non Tân Thạnh tổ chức chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm với lĩnh vực phát triển nhận thức, vận động “Bò thấp chui qua cổng” do cô Phạm Cẩm Thi cùng các cháu lớp chồi 1 thực hiện.

Thành phần tham dự gồm có: Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trường.

Thông qua hoạt động cũng đã thể hiện rõ phương pháp dạy và học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Các trẻ đều tích cực tham gia vào hoạt động, được phát huy tính tích cực sáng tạo của mình thông qua hoạt động “Học bằng chơi, chơi mà học”, giờ hoạt động của trẻ diễn ra một cách tự nhiên sinh động, trẻ không bị gò bó, áp đặt…