SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2022

Trường Tiểu học Tân Thạnh A, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

năm học 2022 – 2023

 

Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục hoàn thành trước ngày 05/9/2022.

- Tập trung các khối lớp từ ngày 22/8/2022 đến 01/9/2022

* Đối với lớp 1 (tập trung từ ngày 22/8/2022)

+ Giáo viên ổn định tổ chức lớp; hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường học tập, rèn luyện ở trường tiểu học; làm quen với giáo viên, các bạn cùng lớp, trường; giới thiệu học sinh các điều kiện phục vụ học tập và sinh hoạt của nhà trường; phổ biến nội quy của lớp, của trường, thời gian học, thời khóa biểu, các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 theo quy định của chương trình.

+ Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh để nắm thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập, năng khiếu, sở trường, … để có biện pháp hỗ trợ, giáo dục học sinh tốt hơn. Cung cấp cho cha mẹ học sinh biết các thông tin liên quan đến lớp học.  

* Đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 (tập trung từ ngày 29/8/2022)

          + Hiệu trưởng chỉ đạo bàn giao kết quả giáo dục học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm lớp ở năm học 2021 - 2022 với giáo viên được phân công tiếp nhận học sinh ở năm học 2022 – 2023 trao đổi về những nét nổi bật hoặc hạn chế của học sinh, bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định để giúp giáo viên nhận học sinh có đủ thông tin cần thiết để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả.

          + Giáo viên ổn định tổ chức lớp; phổ biến nội quy của lớp, của trường, thời gian học, thời khóa biểu, các môn học và hoạt động giáo dục lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5  theo quy định của chương trình.  

+ Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh để nắm thông tin về hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập, năng khiếu, sở trường, … để có biện pháp hỗ trợ, giáo dục học sinh tốt hơn. Cung cấp cho cha mẹ học sinh biết các thông tin liên quan đến lớp học. 

          * Quán triệt các văn bản chuyên môn

          Để đảm bảo các văn bản chuyên môn cấp tiểu học được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, hiệu quả, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trước khi bắt đầu năm học mới.