Đại hội phụ huynh học sinh, năm học 2022 -2023

Căn cứ kế hoạch số 64/KH-THTTA ngày 26 tháng 9 năm 2022 của trường Tiểu học Tân Thạnh A về nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học 2022 – 2023. Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban ĐDCMHS) đã bàn và thống nhất nhiều nội dung quan trọng từ kết quả đạt được trong năm học 2021-2022; căn cứ phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2022 - 2023 của trường Tiểu học Tân Thạnh A.

Đại hội diễn ra với sự có mặt của lãnh đạo nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2022 – 2023.

 

Sau phần phát biểu của Hiệu trưởng, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2022 - 2023 ông Nguyễn Thanh Đảm điều hành việc bầu chọn trưởng ban, phó trưởng ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

 

Thầy Châu Chí Cường – Hiệu trưởng gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến các anh chị Ban đại diện nhiệm kỳ 2022 - 2023 và mong muốn Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2022 - 2023 đồng hành, phối hợp, hỗ trợ nhà trường trong một số hoạt động của nhà trường.