Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học tự làm cấp trường, năm học 2022 - 2023

Căn cứ kế hoạch số 371 /KH-PGDĐT, ngày 28/7/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai về Kế hoạch hội thi sáng tạo thiết bị và đồ dùng dạy học cấp tiểu học, năm học 2022 – 2023.

          Vào lúc 14 giờ 00, ngày 07 tháng 10 năm 2022 Trường Tiểu học Tân Thạnh A, Tổ chức Hội thi sáng tạo thiết bị và đồ dùng dạy học tự làm cấp trường, năm học 2022 – 2023.

 

Hội thi sáng tạo thiết bị và đồ dùng dạy học tự làm cấp trường, nhằm giúp giáo viên:

- Phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của cá nhân, tập thể nhà trường, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học có sẵn; bổ sung thêm thiết bị và đồ dùng dạy học có chất lượng và hiệu quả sử dụng trong giảng dạy nhằm phục vụ tại chỗ và kịp thời, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

- Tạo điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm, giữa các cá nhân, tập thể toàn ngành về công tác tự làm và sáng tạo thiết bị và đồ dùng dạy học.

           - Động viên, khích lệ cá nhân, tập thể có thành tích cao trong hội thi. Từ đó, tạo phong trào thường xuyên sử dụng, cải tiến và tự làm thiết bị và đồ dùng dạy học trong giảng dạy.