Thông báo tuyển sinh, năm 2022 -2023

Ngày đăng: 06/07/2022 363 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềTHONG_BAO_TUYEN_SINH_NAM_HOC_2022_-_2023_173f8.docx
Mô tả:

      PHÒNG GD-ĐT GIÁ RAI                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN THẠNH A                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Số: 09/TB-THTTA                              Tân Thạnh, ngày 06 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đầu cấp đối với lớp 1 và tập trung học sinh lớp 2, 3, 4, 5

năm học 2022 - 2023

 

 

Căn cứ kế hoạch số 209/KH-PGD&ĐT ngày 09/5/2022 của Phòng GD&ĐT Thị xã Giá Rai về việc tuyển sinh, mở lớp mầm non và các lớp đầu cấp của giáo dục phổ thông năm học 2022 – 2023, trường TH Tân Thạnh A thông báo đến quý phụ huynh thời gian tuyển sinh, cách thức đăng ký như sau:

1. Thời gian tuyển sinh

Từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 11/8/2022: Nhận Hồ sơ tuyển sinh. (Buổi sáng: 7h30 đến 10h30, buổi chiều: 13h30 đến 16h30; Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật)

2. Địa điểm tuyển sinh

* Đối với lớp 1 (điểm trung tâm, trường Tiểu học Tân Thạnh A: Thu nhận hồ sơ tại Văn phòng.

* Đối với lớp 1 (điểm ấp 9, trường Tiểu học Tân Thạnh A: Thu nhận hồ sơ tại Phòng lớp 1B.

3. Đối tượng tuyển sinh

Trẻ sinh từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016 đang cư trú trên địa bàn ấp Xóm Mới, ấp 9 và giáp ranh xã Tân Phong. Đối tượng tuyển sinh phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 33, Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

4.  Hồ sơ tuyển sinh

+ 01 Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (không nhận giấy khai sinh bản chính và bản phô tô công chứng).

          + Đơn xin nhập học (theo mẫu có trong hồ sơ);

          + Giấy chứng nhận trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (nếu có);

          + Mang theo sổ hộ khẩu để đối chiếu.

          + Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

Lưu ý:

- Các khối lớp 2, 3, 4, 5 của năm học 2022 – 2023, học điểm trường nào thì ghi tên vào học ở điểm trường đó.

- Ngày ghi tên vào học từ: Ngày 01/8/2022 đến 26/8/2022.

Mọi thắc mắc trao đổi gọi về số điện thoại:

- Thầy Châu Chí Cường, Hiệu trưởng: SĐT 0918 545 023

- Thầy Quách Chí Hiếu, Phó hiệu trưởng: SĐT 0916 786 286

- Thầy Bùi Mạnh Hòa, hỗ trợ tư vấn: SĐT 0919 503 568

- Thầy Phan Hoàng Dũng, hỗ trợ tư vấn: SĐT 0918 396 094

Trên đây là thông báo tuyển sinh đầu cấp đối với lớp 1 và tập trung học sinh lớp 2, 3, 4, 5 năm học 2022 - 2023 của trường TH Tân Thạnh A.

 

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-CB, GV trường;

 

-Lưu: VP.

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Châu Chí Cường