• Thông báo tuyển sinh, năm 2022 -2023
    | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 363 lượt tải | 1 file đính kèm
          PHÒNG GD-ĐT GIÁ RAI                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH TÂN THẠNH A                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             Số: 09/TB-THTTA                              Tân Thạnh, ngày 06 tháng ...
  • Thông báo tuyển sinh, năm 2021 -2022
    | Trường Tiểu học Tân Thạnh A | 337 lượt tải | 0 file đính kèm
         THÔNG BÁOTuyển sinh trực tuyến qua Ứng dụng tuyển sinh đầu cấp đối với lớp 1, năm học 2021 - 2022 Thực hiện công văn 197/PGDĐT ngày 23/7/2021 của Phòng Giáo Dục Đào Tạo thị xã Giá Rai  về việc Tuyển sinh trực tuyến qua Ứng dụng tuyển sinh đầu ...